Registrace s možností prodeje – komisionářská smlouva
(právnická osoba)
 
Komisionář: Studio 1809, spol. s r.o., Kostelní 14, 170 00 Praha 7,
                    IČO 45809071, DIČ CZ45809071
 
a
 
komitent:
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE
 
firma
 
 
IČO
 
 
DIČ
 
 
ulice, č.p.
 
 
město
 
 
psč
 
 
stát
 
Kontaktní osoba
 
jméno
 
 
příjmení
 
 
titul
 
funkce
 
 
Váš e-mail
 
telefon
 
 
 
 Beru na vědomí Informace o zpracování osobních údajů – viz GDPR.
 
Prohlášení AML a PEP (vysvětlení k prohlášení)
V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (dále jen „zákon“) prohlašuji, že:
 
1/ Na základě definice politicky exponované osoby ve smyslu § 4 odst. 5 zákona
Nejsem a nikdy jsem nebyl politicky exponovanou osobou
Jsem politicky exponovanou osobou
Přestal jsem vykonávat příslušnou funkci více jak před 12 měsíci před potvrzením této smlouvy
 
2/ Z pohledu osoby, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb.,
    o provádění mezinárodních sankcí
Nejsem takovou osobou
Jsem takovou osobou
 
Zvolte si přihlašovací údaje k svému účtu na eAntiku
 
uživatelské jméno
 
heslo
 
 
 Souhlasím s Obchodními podmínkami eAntiku.
 
 
Jestliže v budoucnu dojde ke změně údajů, které jste uvedl(a) v této smlouvě, prosíme, kontaktujte obsluhu
eAntiku - nové údaje zašlete na e-mail: obchod@eantik.cz. Komisionář (Studio 1809 s.r.o.)
změnu ve smlouvě provede.
 

© 2003-2024 STUDIO 1809, s.r.o.
© 1992-2024 Softwarové řešení Studio dmm

Nastavení cookies
 
 
Otto Gutfreund, Námořník
 
a-44515-3
Správný kurs po celý rok 2024!

Otto Gutfreund, Námořník


Bronzová soška byla odlita
z originální sádry Otto Gutfreunda, kterou posoudil doc. Šetlík a v rámci limitované série bylo zhotoveno pouze šest číslovaných odlitků.
Jde o nerealizovaný návrh
na sochařskou výzdobu domu Anglobanky v Praze a spadá
do Gutfreundova třetího tvůrčího období (1920 - 1925) - období nové věcnosti a civilismu. 
Výška 24,4 cm.

Detail položky